Pracovné dni:  10:00 - 17:00

Sobota:  09:00 - 12:00

Nedeľa: podľa dohody

Kamenárstvo sv. VINCENTA de PAUL
Tomášikova 8A
(pri novom ružinovskom kostole
v objekte Domu nádeje)

821 03 Bratislava

Kamenárstvo sv. VINCENTA de PAUL
0910 957 085

Úvod   |   Zameranie   |   Ako postupovať   |   Kontakt

Copyright © 2018 kamenarstvosvdp.sk. Všetky práva vyhradené.

Zaujali sme Vás ?

       Rozhodli ste sa pre spoluprácu s nami?
ďalší postup. Vždy sa v ňom riadime našim základným pravidlom :

radíme – doporučujeme – ponúkame – ale v žiadnom prípade nevnucujeme naše predstavy.


 spracujeme návrh, ktorý zohľadní estetické, svetelné
   a výsadbové podmienky prostredia, kde sa hrobové miesto    nachádza. Osobne obhliadneme a zameráme   miesto realizácie.    Navrhneme
ideálne riešenie, prepracované do všetkých    detailov.

 oboznámime Vás s postupom a časovým rozvrhom prác,    podrobne vysvetlíme montážno – technologický postup.

 objednávku vypracujeme tak, že je pre klienta prehľadná
   a zrozumiteľná
. Obsahuje všetky detaily návrhu, súčasťou je
   nacenenie dohodnutých prác,   potvrdené vzájomnou dohodou.    
Dohodnutá cena je konečná, bez ďaľších skrytých poplatkov.
   Záväznú objednávku /v prípade potreby/ napíšeme aj
v mieste    Vášho bydliska.

 miesto realizácie si pripravíme sami, zhotovíme kvalitný    železobetónový základ. Namontujeme všetky požadované súčasti
   
odvezieme prebytočnú zeminu  alebo sutinu.

 upravíme okolie, hotové dielo odovzdáme klientovi osobne.
   Ku konečnému vyplateniu dochádza po
odsúhlasení a prevzatí
   
prác objednávateľom.

 nepredvídateľné situácie / vznikajú najmä pri starších
   hrobových miestach /, riešime vždy s
vedomím a súhlasom
   
klienta.

 pravidelne / 1x ročne / kontrolujeme naše práce, zistené drobné
   nedostatky hneď odstránime. V prípade zistenia väčších
   poškodení
bezodkladne  informujeme majiteľa, prípadne
   
dohodneme ďalší postup.


  Nelákame na super nízke ceny, ... ani na vysoké zľavy a „čokoľvek zadarmo“ z umelo a nezmyselne navýšených cien !

Prečítajte si

1. Pri výbere kamenárstva majte na pamäti dĺžku
    činnosti firmy, jej referencie, ukážku zrealizovaných prác.
   /kvalitná firma s tým nemá problém, práve naopak/.

2. Pri výbere kameňa dajte prednosť jeho výberu
   „naživo“, fotografie často skresľujú farby, kresba
   v určitých typoch kameňa nebýva rovnaká.

3. Pamätajte na dostupnosť kamenárstva pre prípad
   dovybavovania hrobu alebo inej potrebnej manipulácie /
   napr. odkrytie hrobu, uloženie urny atď./.

4. Vyhnite sa podozrivo “výhodným” cenovým
    ponukám a prácam „ bez papiera“. Vyvarujete sa
   sklamaniu,
ušetríte financie  za ďaľšie nevyhnutné
   opravy.
5.
Zaujímajte sa vždy o konečnú - celkovú cenu
    diela. To je cena, ktorú v konečnom dôsledku
   zaplatíte !
   
   Viac informácií z danej problematiky nájdete
   
na www.poctivykamenar.sk


Tu sú dôsledky zle urobeným prác, nekvalitnej montáže, výberu kamenára.
/realizácia pred 5 – 10 rokmi/

Pozrite si !        5 dobrých rád

alebo kontaktujte nás. Nič neriskujete – nič neplatítezískate mnoho dôležitých a potrebných informácií. Pri návšteve si môžete prezrieť vystavené exponáty a vzorky žuly či doplnky v reálnom prevedení a farbe.

Navštívte