Pracovné dni:  10:00 - 17:00

Sobota:  09:00 - 12:00

Nedeľa: podľa dohody

Kamenárstvo sv. VINCENTA de PAUL
Tomášikova 8A
(pri novom ružinovskom kostole
v objekte Domu nádeje)

821 03 Bratislava

Kamenárstvo sv. VINCENTA de PAUL
0910 957 085

Úvod   |   Zameranie   |   Ako postupovať   |   Kontakt

Výroba

Copyright © 2018 kamenarstvosvdp.sk. Všetky práva vyhradené.

Zameriavame sa

predovšetkým na komplexné dodávky kamenárskych prác
a  diel v  oblasti cintorínskej architektúry
.

Činnosť kamenárstva

zahŕňa zhotovenie kompletných diel – pomníkov, náhrobkov, hrobiek a  doplnkov z  prírodného kameňa – ŽULY. Jeho súčasťou je príprava, návrh diela, výroba, doprava , montáž a nadštandardná záruka.


Svojim postojom
pri poradenstve a  spracovaní jednotlivých zákaziek sme získali veľa spokojných klientov a  to nielen vo svojom okolí.
Kvalita zhotoveného diela je vždy
ocenená pozitívne. Dôkazom sú klienti, ktorí nás oslovia na základe doporučenia rodinou, priateľmi alebo známimi.

        
Kameň dovážame
ako surový materiál – polotovar takmer z  celého sveta. Následne je spracovaný priamo vo výrobe podľa požiadaviek klientov. Naše technologické zariadenie na rezanie, brúsenie, leštenie patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Realizáciu vykonávajú pracovníci s  dlhoročnými praktickými skúsenosťami a  požadovanou kvalifikáciou.

        
Poskytujeme poradenskú činnosť
aj pre architektov a projektantov pri výbere a  uplatnení prírodného kameňa v  budúcich projektoch. Spolupracujeme s  kameňosochármi, dizajnérmi a  výtvarníkmi.

        
Po individuálnom dohovore
sme schopní poskytnúť výrobky a práce v  oblasti zhotovenia iných produktov z  prírodného kameňa.
Napríklad: kuchynské a  kúpeľňové pracovné dosky, dosky na stoly a  stolíky, barové pulty, ďakovné a  pamätné tabule, obklady krbov, atď.


Garantujeme profesionálny a  individuálny prístup.

Čo nám umožňuje garantovať rozumné ceny

 priamy výber a  dovoz kameňa takmer z  celého    sveta /Európa, Ázia, Afrika/ priamo od ťažobných    spoločností

 vlastné výrobné kapacity s  veľkými
    skladovými zásobami a  moderným technologickým
    zariadením

 uplatňovanie inovácií vo výrobnom
    a realizačnom procese

 vlastná doprava a  montáž výrobkov

 úzka spolupráca s výrobcami cintorínskych     doplnkov na Slovensku a v Európe

Čím sú naše výrobky a  realizácia jedinečné ?

 pracujeme len s  prvotriednym /osobne vybratým/    materiálom

 používame rokmi a  praxou overený
   montážno - technologický postup

 používame len kvalitné spojovacie a  výplňové    materiály, zaručujúce dostatočnú  pevnosť spojov    a  stabilitu diela po mnohé desaťročia

 používame najnovšiu nanotechnológiu pri     ochrane kameňa pred vodou, snehom,  mrazom     a nečistotami

 v našej činnosti uplatňujeme  najnovšie poznatky     získané pravidelnými návštevami  svetových     kamenárskych výstav /Hong Kong, Dubai, Paríž,     Verona/

 spolupodielame sa na realizácii unikátu - svetovej     novinky - digitálnych pomníkov s Knihou života     patentovo chránené/.

Garancia

Jedinečnosť